Wat is Gronings Gereedschap?

De provincie heeft in 2014 samen met gemeenten, woningbouwcorporaties, Rijk, banken en andere partijen besloten om in actie te komen tegen de verpaupering van de particuliere woningvoorraad.

De motivatie is om het gebied leefbaar te houden, voor de mensen van nu en later. Dit heeft in 2014 geleid tot het Gronings Gereedschap, een gereedschapskist met methodes en instrumenten ontwikkeld in tien verschillende projecten om problemen in de particuliere woningvoorraad aan te pakken. De ontwikkelde methodes en instrumenten zijn universeel en zodoende ook te gebruiken in de rest van Nederland.

Wat zijn de gevolgen van bevolkingsdaling voor de particuliere woningvoorraad?

De woningvoorraad in de provincie Groningen stelt ons voor een grote opgave. Met name binnen de particuliere woningvoorraad manifesteert zich deze opgave:

  • doordat het aantal huishoudens daalt dreigt een overschot aan goedkope woningen;
  • doordat er veel onverkoopbare woningen zijn zit de woningmarkt op slot;
  • door achterstallig onderhoud is de kwaliteit van de huizen soms matig tot slecht;
  • sommige huizen verkrotten (‘rotte kiezen’) waardoor de leefomgeving verloedert;
  • ouderen zitten vaak ‘gevangen’ in hun eigen woning omdat er geen koper voor is.

Door gericht in te grijpen in dit deel van de huizenmarkt beperken we deze gevolgen van bevolkingsdaling en dragen we bij aan de leefbaarheid.

Hoe werkt Gronings Gereedschap?

Met het Gronings Gereedschap verkleinen, vernieuwen en verbeteren wij de particuliere woningvoorraad. Sloop en onttrekking van huizen in zeer slechte staat maakt de woningvoorraad kleiner en, bij vervangende bouw, nieuwer. Door het uitvoeren van achterstallig onderhoud en het verbeteren, levensloopbestendig en energiezuinig maken van bestaande huizen wordt de voorraad toekomstbestendiger en waardevaster. Dit pakket aan maatregelen draagt bij aan een betere leefomgeving en daarmee aan de leefbaarheid in een krimpgebied.

Transitiefonds

Het transitiefonds particuliere woningvoorraad is onderdeel van het nieuwe Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid 2016-2020 van de provincie Groningen.

Sinds 2014 hebben we, in de vorm van tien proefprojecten, met deze aanpak geëxperimenteerd. Nu, twee jaar later, hebben we samen met onze partners een transitiefonds opgezet waaruit we onze aanpak gaan betalen. Het bestaat globaal uit:

  • 1 miljoen euro subsidie aan gemeenten of bewonersorganisaties voor sloop en onttrekking van woningen;
  • 1 miljoen euro voor leningen aan eigenaren van koopwoningen voor woningverbetering.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de provincie Groningen.