Welkom: de start van een nieuw experimentenjaar!

In 2014 werd het experimentenjaar afgerond en in januari 2015 werd de publicatie van het Gronings Gereedschap op feestelijke wijze gepresenteerd. Daarop voortbouwend staat 2015 in het teken van de uitvoering: hoe krijgen we de experimenten uit 2014 gerealiseerd? Welke blokkades worden ervaren, hoe kunnen deze doorbroken worden? Kennisoverdracht en het delen van ervaringen spelen opnieuw een belangrijke rol. Daarbij voegt zich een nieuwe lichting projecten, met nieuwe uitdagingen. Ook voor deze experimenten geldt de opgave om ze van het papier af te krijgen en in beweging. Verder zijn er nieuwe experts, die de experimenten gaan ondersteunen en verder helpen. Dit vindt plaats tijdens drie ‘ontwikkeldagen’.

Een tweede belangrijke lijn die is uitgezet betreft de uitbouw van de ‘Grote Coalitie’, het verbond van partijen dat zich hard maakt voor financiële, organisatorische en beleidsmatige verankering van het Gronings Gereedschap. De Coalitie heeft eveneens drie bijeenkomsten gepland, waarop nader kennis gemaakt wordt met de experimenten en verder gedacht wordt over instrumenten (zoals het instellen van een fonds). De coalitieleden leveren dit jaar ook de genoemde experts, die meekijken bij de experimenten en proberen deze vooruit te helpen.

De communicatie rond het Gronings Gereedschap vindt voornamelijk plaats via de gelijknamige website: www.groningsgereedschap.nl. Verslagen, nieuwsbrieven en andere uitingen zijn vanaf deze zomer daar te vinden.