DEEL& Ulrum update

DEEL& Ulrum is inmiddels goed op gang gekomen met de uitvoering van verschillende plannen. Meer dan 150 huishoudens hebben hun particuliere woning inmiddels duurzaam en/of levensloopbestendig aangepast. Voorbeelden genoeg dus om met elkaar te delen om elkaar te inspireren. In samenwerking met woonstichting Wierden en Borgen en gemeente De Marne is verder een voorbeeldwoning ingericht in een huurwoning die kan dienen als inspiratie voor eenvoudige aanpassingen die ervoor zorgen dat men er langer kan blijven wonen. Twee andere voorbeeldwoningen met grotere aanpassingen volgen nog. Het woningbestand van Ulrum is in kaart gebracht. Naar verwachting wordt binnenkort begonnen met het aanpassen van een deel van de huurwoningen in Ulrum. Ook de ruilverkavelingsopgave wordt aangepakt. In samenwerking met diverse partijen wordt momenteel een aanpak ontwikkeld die aansluit op de waarden die bewoners aan panden en straten toekennen. Die waarden kunnen als uitgangspunt dienen voor ingrepen in het dorp.