Woningverbetering in de Rivierenbuurt Veendam stapje dichterbij

Het experiment in de Rivierenbuurt in Veendam heeft afgelopen tijd een versnelling gekregen. Het gaat om een woonbuurt met overwegend drive-in woningen, waar door de bewoners de afgelopen jaren op individuele basis al dan niet verbeteringen zijn aangebracht (c.q. onderhoud is gepleegd). 

Aanvankelijk is door de gemeente ingezet op een project van particuliere woningverbetering; hierbij waren in vijf wijken 850 woningen in beeld. Het effect op de leefbaarheid was echter onvoldoende en tegen de verpaupering werd te weinig gedaan. Bewoners gingen individueel te werk, zonder uitstraling op het collectief. Ook speelt mee dat niet alle bewoners konden participeren (krediettoets, angst om lening aan te gaan, het ontbreken van een collectieve aanpak). Daarom heeft de gemeente Veendam gekozen voor een andere aanpak, waarbij iedereen mee moet kunnen doen en de financiering van verbetering met name mogelijk wordt door besparingen op de energierekening (waardoor ook de krediettoets niet meer noodzakelijk is). De focus voor de nieuwe aanpak werd gelegd op de Rivierenbuurt, omdat de verpaupering hier het grootst was. Maar ook omdat met 180 identieke woningen de kansen op succes het grootst zijn: met het aanbrengen van isolatie kan hier veel bespaard worden. Ook blijkt er bij bewoners veel ‘energie’ te zijn om de woningen en daarmee de buurt als geheel aan te pakken.

In samenspraak met wijk- en buurtbeheer van de gemeente en het collectief Blauwe Ogen (werkt in de provincie Groningen aan duurzaamheidsprojecten) is het project van start gegaan. Met een mobiele koffiecorner en muziek ging men de wijk in. Er is een bijeenkomst georganiseerd en er zijn ambassadeurs uit de buurt geworven; zij gaan ook in de communicatie rond het project actief ‘de boer op’. Zij voeren onder meer de huiskamergesprekken met bewoners. Inmiddels hebben 18 eigenaren aangegeven mee te willen doen, 10 procent van het geheel. De gerede kans bestaat dat twee huizenblokjes aangepakt kunnen worden. Het zou in ieder geval mooi zijn om met één blokje te beginnen, dit kan uitstraling hebben in termen van promotie en pr. Veel mensen in de buurt hebben iets van ‘eerst zien dan geloven’ en hebben sowieso tijd nodig om te kunnen beslissen. Zij moeten kunnen geloven in het concept en de daadwerkelijke besparing/investering. Het mooiste zou zijn wanneer de deelnemende professionele partijen hierover een garantie naar d犀利士
e bewoners kunnen afgeven.

Het project past ook bij een bredere visie van de gemeente, om de bestaande woningvoorraad prioritair aan te pakken (boven eventuele uitbreidingsnieuwbouw).