Maandarchief: januari 2015

Oldambt: aanpak slechte panden

Het aantal leegstaande en/of slecht onderhouden woningen in deze gemeente neemt de laatste jaren toe. De gemeente heeft een projectteam (handhaving, RO, WOZ) opgericht en een projectplan opgesteld, dat in eerste instantie mikt op het in kaart brengen van de problematiek:   – welke woningen zijn slecht en van welk bouwjaar zijn deze woningen; – […]

’t Zandt op de kaart!

‘’t Zandt op de kaart!’ is de titel van het integrale programma dat voor het dorp in de gemeente Loppersum is opgesteld. De gemeenteraad stelde het programma in september 2015 vast, waarna samen met Dorpsbelangen en Woongroep Marenland een gezamenlijke start is gemaakt. In het programma gaat het heel sterk om meer dan wonen, hoewel […]

Pilot Bellingwolde en Wedde

De gemeente Bellingwedde maakt actief werk van het aanpakken van ‘rotte kiezen’. Een inventarisatie voor het hele grondgebied heeft 28 panden opgeleverd waarvan de bouwkundige c.q. onderhoud staat zorgwekkend is. De insteek die de gemeente heeft gekozen is klein en praktisch beginnen en niet eerst wachten tot er een totaalonderzoek of –plan ligt. Ga in […]

Particuliere woningverbetering De Marne: faciliteren, ondersteunen en handhaven

Er wordt in het project particuliere woningverbetering langs drie lijnen gewerkt: – faciliteren. Deze is gericht op een heel diverse groep aan bewoners. De gemeente heeft inmiddels 14 subsidies verstrekt, vooral bedoeld voor het levensloopbestendig maken van woningen. Ouderen zien de gemeente echter nog te weinig aan het loket, men is daarom blij met het […]

Succesvol Waardebehoud Onroerend Goed krijgt vervolg!

Het experiment Waardebehoud Onroerend Goed is gestart in 2012, in eerste instantie voor een periode van drie jaar.  De ambitie van het eerste uur (drie tot vijf panden per jaar aanpakken) is ruimschoots gehaald. Er is met ruim vijftig eigenaren in het gebied contact geweest en meer dan dertig panden zijn daadwerkelijk opgeknapt, gesloopt of […]