Evaluatie Waardebehoud Onroerend Goed

Om lessen te kunnen trekken uit het project Waardebehoud Onroerend Goed heeft het bestuur van de Stichting Waardebehoud Onroerend Goed in 2014 besloten het project te laten evalueren. De evaluatie is bewust uitgevoerd gedurende de looptijd van het project, zodat aanbevelingen, volgend uit de evaluatie, nog gedurende het project ten uitvoer konden worden gebracht.

De evaluatie is in het najaar van 2014 uitgevoerd door honorair hoogleraar Volkshuisvesting en grondmarkt, prof. dr. ir. George de Kam (Rijksuniversiteit Groningen) en gastonderzoeker Kenniscentrum Noorderruimte Mr. Marianne Hilbolling (Hanzehogeschool Groningen). In het evaluatierapport ‘Leren door te doen, leren van het doen’ wordt ingegaan op de resultaten en effecten van het projecten Waardebehoud Onroerend Goed ten opzichte van de oorspronkelijke doelstellingen en worden aanbevelingen gedaan voor het (mogelijk) toekomstig optreden van de Stichting. Het rapport is op aanvraag beschikbaar via de website www.waardebehoudonroerendgoed.nl .