Update Waardestrategie Musselkanaal

Eind augustus 2015 vond een bijeenkomst plaats met een breed scala aan partijen – een bijzondere ervaring. De aanvankelijke inzet van corporatie Lefier was erop gericht woningen te slopen in de Florabuurt, voormalige winkelpanden aan te kopen in het lint en daar de vervangende nieuwbouw te realiseren. Uitkomst van 犀利士
het gesprek was de oproep van ondernemers en winkeliers om juist geen ‘etalages’ aan het lint weg te halen. Zij zien kansen weggelegd om hier zelf te gaan investeren. In plaats daarvan kan de woningbouw het beste aan de rand van het vernieuwde dorpscentrum worden gerealiseerd. Het was een goed en constructief gesprek: partijen kwamen op één lijn. Het accent in de aansturing verschuift van Lefier naar de gemeente. De vier programmalijnen zijn verder uitgewerkt: wonen, sociaal, verbetering winkelcentrum, invulling collectieve ruimte. Tijdens een vervolgbijeenkomst op 11 december is hier een klap op gegeven. Nu begint de volgende fase, waarschijnlijk met een WOG-achtige aanpak