Oldambt: aanpak slechte panden

Het aantal leegstaande en/of slecht onderhouden woningen in deze gemeente neemt de laatste jaren toe. De gemeente heeft een projectteam (handhaving, RO, WOZ) opgericht en een projectplan opgesteld, dat in eerste instantie mikt op het in kaart brengen van de problematiek:

 

– welke woningen zijn slecht en van welk bouwjaar zijn deze woningen;

– welke woningen staan meer dan drie jaar leeg en wanneer zijn deze gebouwd;

– welke woningen staan leeg omdat de laatste bewoner is overleden en wat is hiervan het bouwjaar?

 

Naast statistische informatie is gebruik gemaakt van een voorgevelinspectie. Op een eerste inventarisatielijst verschenen 犀利士
112 panden die nader bekeken zijn. Het uiteindelijke doel is het ontwikkelen van een aanpak voor particuliere woningverbetering, in combinatie met krimpsloop. Communicatie richting eigenaren en omwonenden is een belangrijk aandachtspunt. Dat geldt ook voor de financiering van de aanpak. Eind 2015 is de gemeente bezig gegaan met het opstellen van een subsidieverordening, bedoeld om panden mee uit de markt te kunnen halen. De gemeente is in gesprek met de eigenaren. Het project is dus ‘klaar voor de start’.