Succesvol Waardebehoud Onroerend Goed krijgt vervolg!

Het experiment Waardebehoud Onroerend Goed is gestart in 2012, in eerste instantie voor een periode van drie jaar.  De ambitie van het eerste uur (drie tot vijf panden per jaar aanpakken) is ruimschoots gehaald. Er is met ruim vijftig eigenaren in het gebied contact geweest en meer dan dertig panden zijn daadwerkelijk opgeknapt, gesloopt of met hulp van de stichting verkocht. De ingrepen hebben geleid tot positieve effecten in de omgeving. Uit taxaties vooraf en achteraf blijkt een waardestijging van (omliggend) vastgoed van gemiddeld 5 procent. Het economische én maatschappelijke succes van het project schuilt in een aantal factoren, waaronder het experimentele karakter van het project, het draagvlak in de omgeving, het directe contact met eigenaren en de goede samenwerking tussen partijen. In 2014 hebben partijen ervoor gekozen het experiment met een jaar te verlengen. In dat jaar heeft de RUG ook een evaluatie van het project verricht. Gezien het succes en het feit dat er nog een groot deel van het oorspronkelijke budget resteert wordt het project in 2016 voortgezet. Het project heeft inmiddels een eigen website gekregen : www.waardebehoudonroerendgoed.nl. Daar is ook het eindrapport opvraagbaar.