’t Zandt op de kaart!

‘’t Zandt op de kaart!’ is de titel van het integrale programma dat voor het dorp in de gemeente Loppersum is opgesteld. De gemeenteraad stelde het programma in september 2015 vast, waarna samen met Dorpsbelangen en Woongroep Marenland een gezamenlijke start is gemaakt. In het programma gaat het heel sterk om meer dan wonen, hoewel dit onderdeel veel aandacht zal krijgen. De gemeente Loppersum zal samen met partners inventariseren op welke locaties in ’t Zandt de woningvoorraad een impuls kan krijgen. Dit kan door het (laten) renoveren van woningen (ingrijpen op kwaliteit), maar ook door woningen uit de markt te nemen of samen te voegen (ingrijpen op kwantiteit). Waar mogelijk wordt bij het toepassen van het Gronings Gereedschap de link gezocht met het Meerjarenprogramma ‘Aardbevingsbestendig en kansrijk Groningen’ van de Nationaal Coördinator Groninge犀利士
n