Rivierenbuurt Veendam

In de Rivierenbuurt (gemeente Veendam) concentreren de problemen zich. Hoewel het pas ‘tien voor twaalf’ is en voor ingrijpen dus het goede moment. Van massale leegstand is bijvoorbeeld nog geen sprake. Over het algemeen verkeren woningen hier in een matige staat van onderhoud; bouwtechnisch zijn ze goed geschikt om er een nieuwe, isolerende ‘schil’ omheen aan te brengen, waarmee veel bespaard worden. Omdat het om 180 identieke woningen gaat kan er ook een zekere ‘massa’ gemaakt worden (en schaalvoordelen behaald). De gemeente zet in op een aanpak waarbij iedereen mee moet kunnen doen en de financiering van verbeteringrepen met name mogelijk wordt door besparingen op de energierekening (waardoor ook de krediettoets niet meer noodzakelijk is). Aanvankelijk loop het proces moeizaam (bewoners hebben iets van ‘eerst zien dan geloven’), maar kort na de zomer van 2015 kondigt zich een doorbraak aan. Bewoners pakken het project zelf op, er blijkt ‘energie’ in de buurt aanwezig te zijn. In samenspraak met wijk- en buurtbeheer van de gemeente en het collectief Blauwe Ogen (werkt in de provincie Groningen aan duurzaamheidsprojecten) is het project van start gegaan. Deur aan deur is aandacht gevraagd met een mobiele koffiecorner, muziek en een flyer. Er is een bijeenkomst georganiseerd en er zijn ambassadeurs uit de buurt geworven; zij gaan ook in de comm犀利士
unicatie rond het project actief ‘de boer op’. Zij voeren onder meer de huiskamergesprekken met bewoners. Inmiddels hebben 18 eigenaren aangegeven mee te willen doen, 10 procent van het geheel. De gerede kans bestaat dat twee huizenblokjes aangepakt kunnen worden. De woningen zijn inmiddels gescand op hun energieverbruik; de stookkosten zijn stevig. Ook is een eerste rekenmodel gemaakt, dat financiering afzet tegen mogelijke besparingen. De woningen krijgen nagenoeg een ‘nul op de meter’-energieprestatie.