Congres Stadsvernieuwing

28 januari 2016, van 11 tot 16 uur
Cultuurhuis De Klinker, Winschoten

Graag willen we je attent maken op een congres over financiële en juridische instrumenten ter ondersteuning van stadsvernieuwing.

Gemeente en ondernemers in Winschoten hebben nieuwe samenwerkingsmethoden in de stadsvernieuwing ontwikkeld. Ondernemers betalen meer dan € 1 miljoen mee aan de stadsvernieuwing, een stimuleringsregeling heeft enkele miljoenen aan investeringen van ondernemers uitgelokt en een leegstandsverordening vormt de basis voor overleg tussen eigenaren en de gemeente over de oplossing van leegstand. Het samen nemen van verantwoordelijkheid voor stadsvernieuwing door ondernemers en gemeenten wordt overal belangrijker. Daarom is het congres interessant voor stadscentra in, maar ook buiten krimpgebied.

Uitwisselen van kennis en ervaringen en het delen van leerervaringen staan centraal tijdens het congres. Winschoten heeft heel wat geleerd over de ontwikkeling van financiële en juridische instrumenten voor de stadsvernieuwing. Samen met vertegenwoordigers van 3 ministeries (BZK, EZ, I&M), de provincie Groningen, Platform31 en experts wordt de vraag besproken: zijn de beschikbare middelen en instrumenten toereikend? Kan het beter of anders? Er is volop gelegenheid voor ontmoeting en discussie.

Aanmelden voor het congres kan via www.aanmelder.nl/winschoten2016. Hier vind je verder informatie zoals het congresprogramma, de sprekers, een toelichting op het experiment en de nodige achtergrondinformatie.