Derde ontwikkeldag

17 november 2015, van 10 tot 14 uur
Dorpshuis Pieterburen

Vooraankondiging Derde Ontwikkeldag

Voor het einde van het jaar willen we nog koppen met spijkers slaan. Dat gaan we doen op de derde ontwikkeldag op dinsdag 17 november van 10.00 tot 15.00 in Pieterburen.

Doel en insteek

Op dit moment doen Roos en Felix een rondje langs de betrokken experimenten voor de voortgang en een inventarisatie van knelpunten. Op de derde ontwikkeldag zal met ondersteuning van de experts dieper worden ingegaan op overeenkomende knelpunten, zodat wij hiermee samen aan de slag kunnen.

Verder zal de ontwikkeldag in het teken staan van:

  • Financiële regelingen met bewoners
  • Aanpak rotte kiezen
  • Voortgang en resultaat tot dusver van het ontwikkeljaar
  • Ontwikkelingen fonds

Informatie volgt

De precieze locatie en het programma volgen eind oktober. Je kunt je alvast opgeven via groningsgereedschap@provinciegroningen.nl