Alle berichten

Rivierenbuurt Veendam

In de Rivierenbuurt (gemeente Veendam) concentreren de problemen zich. Hoewel het pas ‘tien voor twaalf’ is en voor ingrijpen dus het goede moment. Van massale leegstand is bijvoorbeeld nog geen sprake. Over het algemeen verkeren woningen hier in een matige staat van onderhoud; bouwtechnisch zijn ze goed geschikt om er een nieuwe, isolerende ‘schil’ omheen aan te brengen, […]

Deel& Ulrum: al meer dan 150 woningen duurzaam en/of levensloopbestendig aangepast

DEEL& Ulrum is inmiddels goed op gang gekomen met de uitvoering van verschillende plannen. Meer dan 150 huishoudens hebben hun particuliere woning inmiddels duurzaam en/of levensloopbestendig aangepast. Voorbeelden genoeg dus om met elkaar te delen om elkaar te inspireren. In samenwerking met woonstichting Wierden en Borgen en gemeente De Marne is verder een voorbeeldwoning ingericht […]

Oldambt: aanpak slechte panden

Het aantal leegstaande en/of slecht onderhouden woningen in deze gemeente neemt de laatste jaren toe. De gemeente heeft een projectteam (handhaving, RO, WOZ) opgericht en een projectplan opgesteld, dat in eerste instantie mikt op het in kaart brengen van de problematiek:   – welke woningen zijn slecht en van welk bouwjaar zijn deze woningen; – […]

’t Zandt op de kaart!

‘’t Zandt op de kaart!’ is de titel van het integrale programma dat voor het dorp in de gemeente Loppersum is opgesteld. De gemeenteraad stelde het programma in september 2015 vast, waarna samen met Dorpsbelangen en Woongroep Marenland een gezamenlijke start is gemaakt. In het programma gaat het heel sterk om meer dan wonen, hoewel […]

Pilot Bellingwolde en Wedde

De gemeente Bellingwedde maakt actief werk van het aanpakken van ‘rotte kiezen’. Een inventarisatie voor het hele grondgebied heeft 28 panden opgeleverd waarvan de bouwkundige c.q. onderhoud staat zorgwekkend is. De insteek die de gemeente heeft gekozen is klein en praktisch beginnen en niet eerst wachten tot er een totaalonderzoek of –plan ligt. Ga in […]