Alle berichten

Particuliere woningverbetering De Marne: faciliteren, ondersteunen en handhaven

Er wordt in het project particuliere woningverbetering langs drie lijnen gewerkt: – faciliteren. Deze is gericht op een heel diverse groep aan bewoners. De gemeente heeft inmiddels 14 subsidies verstrekt, vooral bedoeld voor het levensloopbestendig maken van woningen. Ouderen zien de gemeente echter nog te weinig aan het loket, men is daarom blij met het […]

Succesvol Waardebehoud Onroerend Goed krijgt vervolg!

Het experiment Waardebehoud Onroerend Goed is gestart in 2012, in eerste instantie voor een periode van drie jaar.  De ambitie van het eerste uur (drie tot vijf panden per jaar aanpakken) is ruimschoots gehaald. Er is met ruim vijftig eigenaren in het gebied contact geweest en meer dan dertig panden zijn daadwerkelijk opgeknapt, gesloopt of […]

Grote Coalitie onder de indruk van bereikte resultaten Bomenbuurt Winschoten

Op 17 december 2014 vond de feestelijke afronding van de vernieuwing van de Bomenbuurt in Winschoten plaats. De aanpak van de Bomenbuurt heeft uiteindelijk 1,2 miljoen euro gekost. Hieraan heeft de provincie Groningen 600.000 euro bijgedragen en de gemeente Oldambt eveneens 600.000 euro. Verder heeft corporatie Acantus nog zo’n 2,5 miljoen euro bijgedragen aan de […]

Update Waardestrategie Musselkanaal

Eind augustus 2015 vond een bijeenkomst plaats met een breed scala aan partijen – een bijzondere ervaring. De aanvankelijke inzet van corporatie Lefier was erop gericht woningen te slopen in de Florabuurt, voormalige winkelpanden aan te kopen in het lint en daar de vervangende nieuwbouw te realiseren. Uitkomst van 犀利士 het gesprek was de oproep […]

Evaluatie Waardebehoud Onroerend Goed

Om lessen te kunnen trekken uit het project Waardebehoud Onroerend Goed heeft het bestuur van de Stichting Waardebehoud Onroerend Goed in 2014 besloten het project te laten evalueren. De evaluatie is bewust uitgevoerd gedurende de looptijd van het project, zodat aanbevelingen, volgend uit de evaluatie, nog gedurende het project ten uitvoer konden worden gebracht. De […]