Alle ontwikkeldagen

Verslag derde ontwikkeldag

Opnieuw een bijzondere locatie dit keer, voor de derde ontwikkeldag van het Gronings Gereedschap 2015. We zijn in het Dorpshuis Pieterburen, dat onlangs compleet gerenoveerd is en nu het kloppend hart van het dorp vormt. Inge Lester schetst de totstandkoming, waarbij een leegstaande kerk eerst gebruikt werd door de wadloopstichting en daarna werd aangekocht door […]

De tweede Ontwikkeldag

De tweede van drie ontwikkeldagen, bedoeld om het denken over de particuliere woningvoorraad verder te brengen en het Gronings Gereedschap fijn te slijpen, vond plaats op 22 september. We zijn te gast in het recent vernieuwde Dorpshuis van Wedde, waar de inwoners van het dorp veel tijd en energie in hebben gestopt. Het is een […]

Welkom: de start van een nieuw experimentenjaar!

In 2014 werd het experimentenjaar afgerond en in januari 2015 werd de publicatie van het Gronings Gereedschap op feestelijke wijze gepresenteerd. Daarop voortbouwend staat 2015 in het teken van de uitvoering: hoe krijgen we de experimenten uit 2014 gerealiseerd? Welke blokkades worden ervaren, hoe kunnen deze doorbroken worden? Kennisoverdracht en het delen van ervaringen spelen opnieuw een belangrijke rol. […]