Alle projecten updates

Deel& Ulrum: al meer dan 150 woningen duurzaam en/of levensloopbestendig aangepast

DEEL& Ulrum is inmiddels goed op gang gekomen met de uitvoering van verschillende plannen. Meer dan 150 huishoudens hebben hun particuliere woning inmiddels duurzaam en/of levensloopbestendig aangepast. Voorbeelden genoeg dus om met elkaar te delen om elkaar te inspireren. In samenwerking met woonstichting Wierden en Borgen en gemeente De Marne is verder een voorbeeldwoning ingericht […]

’t Zandt op de kaart!

‘’t Zandt op de kaart!’ is de titel van het integrale programma dat voor het dorp in de gemeente Loppersum is opgesteld. De gemeenteraad stelde het programma in september 2015 vast, waarna samen met Dorpsbelangen en Woongroep Marenland een gezamenlijke start is gemaakt. In het programma gaat het heel sterk om meer dan wonen, hoewel […]

Particuliere woningverbetering De Marne: faciliteren, ondersteunen en handhaven

Er wordt in het project particuliere woningverbetering langs drie lijnen gewerkt: – faciliteren. Deze is gericht op een heel diverse groep aan bewoners. De gemeente heeft inmiddels 14 subsidies verstrekt, vooral bedoeld voor het levensloopbestendig maken van woningen. Ouderen zien de gemeente echter nog te weinig aan het loket, men is daarom blij met het […]

Succesvol Waardebehoud Onroerend Goed krijgt vervolg!

Het experiment Waardebehoud Onroerend Goed is gestart in 2012, in eerste instantie voor een periode van drie jaar.  De ambitie van het eerste uur (drie tot vijf panden per jaar aanpakken) is ruimschoots gehaald. Er is met ruim vijftig eigenaren in het gebied contact geweest en meer dan dertig panden zijn daadwerkelijk opgeknapt, gesloopt of […]

Grote Coalitie onder de indruk van bereikte resultaten Bomenbuurt Winschoten

Op 17 december 2014 vond de feestelijke afronding van de vernieuwing van de Bomenbuurt in Winschoten plaats. De aanpak van de Bomenbuurt heeft uiteindelijk 1,2 miljoen euro gekost. Hieraan heeft de provincie Groningen 600.000 euro bijgedragen en de gemeente Oldambt eveneens 600.000 euro. Verder heeft corporatie Acantus nog zo’n 2,5 miljoen euro bijgedragen aan de […]