Alle projecten updates

Update Waardestrategie Musselkanaal

Eind augustus 2015 vond een bijeenkomst plaats met een breed scala aan partijen – een bijzondere ervaring. De aanvankelijke inzet van corporatie Lefier was erop gericht woningen te slopen in de Florabuurt, voormalige winkelpanden aan te kopen in het lint en daar de vervangende nieuwbouw te realiseren. Uitkomst van het gesprek was de oproep van […]

Evaluatie Waardebehoud Onroerend Goed

Om lessen te kunnen trekken uit het project Waardebehoud Onroerend Goed heeft het bestuur van de Stichting Waardebehoud Onroerend Goed in 2014 besloten het project te laten evalueren. De evaluatie is bewust uitgevoerd gedurende de looptijd van het project, zodat aanbevelingen, volgend uit de evaluatie, nog gedurende het project ten uitvoer konden worden gebracht. De […]

Woningverbetering in de Rivierenbuurt Veendam stapje dichterbij

Het experiment in de Rivierenbuurt in Veendam heeft afgelopen tijd een versnelling gekregen. Het gaat om een woonbuurt met overwegend drive-in woningen, waar door de bewoners de afgelopen jaren op individuele basis al dan niet verbeteringen zijn aangebracht (c.q. onderhoud is gepleegd).  Aanvankelijk is door de gemeente ingezet op een project van particuliere woningverbetering; hierbij waren […]

DEEL& Ulrum update

DEEL& Ulrum is inmiddels goed op gang gekomen met de uitvoering van verschillende plannen. Meer dan 150 huishoudens hebben hun particuliere woning inmiddels duurzaam en/of levensloopbestendig aangepast. Voorbeelden genoeg dus om met elkaar te delen om elkaar te inspireren. In samenwerking met woonstichting Wierden en Borgen en gemeente De Marne is verder een voorbeeldwoning ingericht […]