Interview met Gedeputeerde Eelco Eikenaar

De provincie is initiator van het experimentenjaar. Waarom is het zo belangrijk om gereedschap te hebben voor de particuliere woningvoorraad in Groningen?

eelco-eikenaarWij zien samen met diverse andere partijen zoals makelaars, banken, gemeenten en woningcorporaties dat in gebieden met een dalende bevolking er problemen ontstaan met particulier woningbezit. Die problemen zijn heel divers en lopen uiteen van bijvoorbeeld verpaupering van een woning tot aan de onverkoopbaarheid . Individuele partijen kunnen dit probleem in de volle omvang niet tackelen, vandaar dat we bij elkaar zijn gaan zitten en een zogenaamd ‘Grote Coalitie’ gevormd hebben. In deze club bespreken wij de problemen maar willen ook concrete actie uitvoeren. Om die actie uit te voeren heb je ook middelen en methoden nodig. Dat noemen wij het Gronings Gereedschap. Alle projecten die wij uitvoeren leveren ‘gereedschap’ op. Het is van belang dat wij elkaar de waarde van het ingezette ‘gereedschap’ met elkaar delen. Zo kunnen wij van elkaar leren en proberen wij steeds beter grip te krijgen op de ontstane problemen in de particuliere woningmarkt.

Waar ligt de grootste uitdaging volgens u?

Ik denk dat de grootste uitdaging ofwel het grootste probleem is op welke manier wij substantiële aantallen woningen uit de markt kunnen halen. We hebben gewoon minder woningen nodig. Duidelijk is dat je het niet redt met bijvoorbeeld herbestemming. Er moeten ook woningen gesloopt worden. Dat kan, maar kost natuurlijk geld, veel geld. We moeten naar manieren zoeken om die financiële pijn goed te verdelen. Hoe dat precies moet? Die puzzel moeten we met elkaar gaan leggen. Maar het is geen eenvoudige puzzel.

Welke rol kan de provincie in het vervolg van het experimentenjaar spelen?

Als nieuw provinciebestuur dat eind april 2015 is aangetreden hebben wij leefbaarheid hoog in het vaandel staan. Logische consequentie is dat we het ingezette beleid om de problemen met de particuliere woningvoorraad in de krimpgebieden voortzetten. Onze rol zit vooral in het bijeenbrengen van partijen, initiatieven nemen en te zorgen dat er een effectieve lobby richting Den Haag wordt opgezet dat zullen we vooral met de andere krimpregio’s gaan vormgeven.

Wat wilt u vooral bereiken met dit ontwikkeljaar van het Gronings Gereedschap?

We hebben best wel veel ervaring opgedaan in het experimentenjaar. De kunst is nu om de goede, effectieve interventies die er zijn gepleegd een vervolg te geven. WAT GOED WERKT KUNNEN WE OP ANDERE PLAATSEN KOPIEREN EN WE MOETEN OOK HET LEF HEBBEN OM ONGEBAANDE PADEN MET ELKAAR TE GAAN BEWANDELEN. Zoals eerder gezegd: het is een ingewikkelde puzzel en heel makkelijke oplossingen zijn niet direct voorhanden.